Transport Rrugor

Shtyp

Parku i mjeteve perbehet nga nje flote e madhe kamionash: prej 30 koka terheqese; 50 trailera; 10 prej te cilave jane frigo, te cilet jane ne gjendje te ofrojne sherbime specifike per trasportin e cfaredo lloj malli.Ne transportin me kamiona, shoqeria ka arritur nje standart cilesor duke kontrolluar te gjitha fazat e spedicionit, nga terheqja deri tek dorezimi i mallit. Selia operuese mban nje kontakt te vazhdueshem me shoferat e saj duke i ofruar informazione dhe asistence transportit.

TRANSPEDMUKA eshte specializuar ne konsolidimin e spedicioneve grupazh; mbledh, magazinon dhe seleksionon ngarkesat, sherbim transferimi dhe shperndarje “DOOR TO DOOR”, me dorezime te personalizuara dhe per ngarkuesit (klientet) e vegjel. Volumi i madh i import edhe eksporteve te kryera nga kompania ka si rezultat kryerjen cdo jave te grupazheve nga Italia ne Shqiperi.

Per te arritur kete shkalle aftesie TRANSPED MUKA. A perdor nje rrjet korrispondentesh te huaj si: STRAMIELLO TRANSPORTI; GRUBER; CWL; TILLI; Smet Food; TRASPORTI S.R.L. Bari; TERGESTEA srl Trieste; etj., duke e afruar keshtu firmen me KLIENTIN nderkombetar si dhe duke siguruar respektimin e programeve te dorezimit.

Copyright © 2009.TranspedMuka.A. Designed by Oxygen Studio