Asete & Kapacitete

Shtyp

Shoqeria eshte aktive ne te gjitha fushat e spedicionit nderkombetar: trasnportet me kamiona, transportet hekurudhore; trasporti detar si dhe ai ajror.

Parku i mjeteve perbehet nga nje flote e madhe kamionash: prej 30 koka terheqese; 50 trailera; 10 prej te cilave jane frigo, te cilet jane ne gjendje te ofrojne sherbime specifike per trasportin e cfaredo lloj malli.

TRANSPEDMUKA eshte specializuar ne konsolidimin e spedicioneve grupazh; mbledh, magazinon dhe seleksionon ngarkesat, sherbim transferimi dhe shperndarje “DOOR TO DOOR”, me dorezime te personalizuara dhe per ngarkuesit (klientet) e vegjel. Per te arritur kete shkalle aftesie TRANSPED MUKA. A perdor nje rrjet korrispondentesh te huaj

Copyright © 2009.TranspedMuka.A. Designed by Oxygen Studio