Rreth Nesh

Shtyp

TRANSPED MUKA. A Shpk eshte nje kompani leader ne fushen e spedicionit dhe transportit nderkombetar ne Shqiperi. Ne lidhje me organizimin dhe logjistiken e saj kjo firme eshte konsoliduar ne treg dhe ka arritur nje zhvilim te forte ne spedicionet dhe sasite e mallrave te transportuara.

Aktive ne sektorin e transportit nderkombetar nga viti 1993, TRANSPED MUKA. A, eshte imponuar ne treg gradualisht duke shprehur koncepte te reja dhe efektive operim – menaxhimi. Kjo kompani ka ditur te mbaje nje pozicion te forte dhe shume konkurues duke iu pergjigjur ne menyre te vijueshme kerkesave gjithmone ne rritje, te tregut. Pervoja e arritur ne fushen e transportit, i ka ofruar kompanise TRANSPED MUKA. A, mjetet dhe zotesine e duhur per te operuar ne menyre efektive dhe sistematike ne sektore te ndryshme te tregut. Ne vitin 2014 githashtu, ushtron te njejtin aktivitet ne Slloveni me filialin e saj ne Lubjane, ne adresen Srednje Bitnje 72, 4209 Zabnica

Ne rrjedhen e viteve kompania jone ka konsoliduar nje raport bashkepunimi me KLIENTET dhe PARTNERET evropian ne trafikun e mallrave midis vendeve te ndryshme. TRANSPED MUKA. A operon perkrah KLIENTIT: fleksibel ne lidhje me kerkesat e tij, korrekte ne kohet e operimit, e disponueshme ne zgjidhjen e cfaredo lloj problemi specifik.

Paisja me certifikaten ISO 9002, perben nje nga obiektivat e se ardhmes per nje firme si e jona gjithmone e kujdesshme ne cilesine e sherbimeve te ofruar. Sfida e brendeshme per cilesine, eshte perdorimi i mire i fondeve i cili reflektohet ne ekonomine aktuale nepermjet rinovimit te procedurale operative. Keto procedura ofrojne avantazhe te tjera si minimizimin e kostove manexhuese dhe permisimin e sherbimit ndaj KLIENTIT.

Copyright © 2009.TranspedMuka.A. Designed by Oxygen Studio